Wniosek o wypowiedzenie Konwencji „nie jest procedowany”!

Wczoraj informowaliśmy (10 stycznia 2017: http://glosyprzeciwprzemocy.pl/rzad-przygotowuje-sie-do-wypowiedzenia-konwencji/), że Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał od Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania pismo, w którym potwierdzenie znalazły pogłoski o przygotowywanym przez rząd wypowiedzeniu Konwencji antyprzemocowej.

Dzisiaj (11 stycznia 2017) Adam Bodnar poinformował, że otrzymał kolejne pismo od Adama Lipińskiego – Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. Jak możemy w nim przeczytać, Pełnomocnik zapewnia, że „Rząd nie podjął i nie zamierza prowadzić prac zmierzających do wypowiedzenia przedmiotowej Konwencji.

Odnosząc się do przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu wniosku, Pełnomocnik poinformował, że pozostał on bez rozpatrzenia i nie jest przez Rząd procedowany.

Nie pozostaje nam nic innego jak wierzyć w zapewnienia Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. Jednocześnie – ponieważ nie wierzymy w dobre intencje władzy – podnosimy nasz stan gotowości i będziemy baczniej przyglądali się działaniom ekipy rządzącej w sprawie Konwencji. Chcemy nie tylko pytać władzę czy nie zamierza wypowiadać Konwencji stambulskiej, ale będziemy ją pytać i sprawdzać czy i jak wypełnia jej postanowienia.

Dodaj komentarz