Strasbourg: Otwarta debata nt „gender & sexuality” z udziałem GPP

Wtorkowa otwarta debata 26.04 nt „Gender and sexuality” poprowadzona przez Łukasza Wójcickiego z Głosów Przeciw Przemocy, w Europejskim Centrum Młodzieżowym przy Konsulacie Europejskim w Strasbourgu. Debata odbyła się w ramach pięciodniowej (25-29.04) sesji studyjnej nt aktywizmu na rzecz praw człowieka – „Raising Peace”, zorganizowanej przez Coordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS).

Łukasz przedstawił działania Głosów Przeciw Przemocy, trudności, wyzwania i nadzieje związane z pracą w obszarze zapobiegania przemocy ze wzgledu na płeć. Nakreślił aktualną sytuacje społeczno-polityczną w Polsce akcentując perspektywe kobiet i osób LGBTQ+. Mówił o trudnościach związanych z respektowaniem praw człowieka w odniesieniu do wyżej wspomnianych grup w kontekście prawicowego, radykalnie konserwatywnego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Omówił również aspekty pracy antyprzemocowej z chłopcami i młodymi mężczyznami z perspektywy stereotypów płciowych, przywileju, hierarchii i relacji władzy.

Tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem. Dyskusja oscylowała wokół zagadnień genderowych w krajach reprezentowanych przez osoby uczestniczące w sesji. Debata pokazała, że kwestie płci społeczno-kulturowej i tożsamości seksualnej ciągle są trudnymi zagadnieniami, stale marginalizowanymi w debacie publicznej. Konsekwentnie odbierane im należne miejsce w społecznej świadomości oraz umniejszanie ich politycznego znaczenia przez środowiska prawicowe, a także niektóre lewicowe, jest niebezpieczną tendencją w krajach rządzonych przez konserwatywnych radykałów.

Konkluzja była jednogłośna: czas to zmienić!

Dodaj komentarz