GPP podpsiuje list protestacyjny organizacji pozarządowych

Zachęcamy do podpisywania i udostępniania. W telewizji publicznej, która od czasu zmiany władzy jest tubą propagandową PiS-u, od niedawna trwa kampania oczerniająca i deprecjonująca organizacje pozarządowe i osoby w nich działające.

Jest to kolejny przykład systemowej przemocy państwa wymierzonej w organizacje pozarządowe i w ludzi ich tworzących. Tej nienawistnej kampanii stanowczo się sprzeciwiamy!

Cały list do przeczytania i podpisania:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2001353.html

Dodaj komentarz