Głosy Przeciw Przemocy: Podsumowanie 2016 roku

Od lewej: Władek, Rafał, Lukas, Grzesiek, Piotrek, Sergio, Krzyś i David

Minął luty, najwyższy czas na podsumowanie 2016 roku.  

W lutym odbyło się spotkanie otwarte Głosów Przeciw Przemocy, po którym nasze grono powiększyło się o trzech uczestników. Luty, to również miesiąc, w którym zakończyliśmy wspólny projekt z Fundacją Feminoteka i zespołem badawczym “Gender w podręcznikach”: “Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym”. Naszym zagranicznym partnerem było norweskie Crisescenter Oslo/Collective. Finałem projektu jest m.in. publikacja: „Głosy Przeciw Przemocy – Poradnik, jak pracować z chłopcami i młodymi mężczyznami”.

Od tamtego czasu objęliśmy patronatami kilka wydarzeń, m.in.: benefit na Manifę w Nowej Jerozolimie, spotkanie o przemocy w sporcie w Eufemii, demonstrację „Za wolność waszą i naszą” Porozumienia 11 Listopada czy grudniowy festiwal feminizmów „FEM Fest III”.

Wydaliśmy krytyczne oświadczenie ws Roosha V i jego „legalizacji gwałtów” oraz podpisaliśmy się pod kilkoma ważnymi apelami i listami: apel do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań w sprawie ataków na organizacje pozarządowe, apel redakcji portalu Codziennik Feministyczny ws redakcji TVN, która winą za przemoc obarczała osoby jej doświadczające, list Otwartej Rzeczypospolitej ws dewastacji Pomnika Pamięci Zagłady Romów w Borzęcinie, trzy listy otwarte organizacji pozarządowych: jeden do posłanek i posłów na Sejm RP popierający działania Rzecznika Praw Obywatelskich, drugi list protestacyjny ws kampanii telewizji publicznej oczerniającej i deprecjonującej organizacje pozarządowe i osoby w nich działające i trzeci list otwarty do senatorów i senatorek RP ws zmiany prawa o zgromadzeniach.  W kwietniu dołączyliśmy do Porozumienia Odzyskać Wybór! – koalicji organizacji feministycznych i innych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób indywidualnych, walczącej o zabrane kobietom 23 lata temu prawo do aborcji.

Nasi członkowie prowadzili liczne warsztaty antyprzemocowe i antydyskryminacyjne dla chłopców i mężczyzn, ale i dla grup mieszanych płciowo. Brali udział w wielu spotkaniach, debatach i konferencjach, w których poruszane były kwestie przeciwdziałania męskiej przemocy, wizerunku mężczyzny w kulturze czy zagadnieniom przemocy (społecznej i instytucjonalnej) wobec płci społeczno-kulturowej i tożsamości genderowej (m.in. kwietniowa debata „Gender & Sexuality” w Europejskim Centrum Młodzieżowym przy Konsulacie Europejskim w Strasbourgu w ramach sesji roboczej „What’s next in advocacy and activism for human rights in the international voluntary service movement?”; udział w majowej Żywej Bibliotece w Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego nt. męskiego feminizmu; reprezentacja na 4. edycji największej światowej konferencji dotyczącej zdrowia, praw i rozwoju dziewcząt i kobiet Women Deliver 2016 w maju w Kopenhadze; udział w debacie pt. „Zmieniający się wizerunek mężczyzny w polskiej kulturze” w Collegium Civitas w maju w Warszawie; II Forum Różnorodności organizowane przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Fundację im. Stefana Batorego). Braliśmy czynny udział w wydarzeniach i akcjach feministycznych, m.in.: Nazywam Się Miliard – One Billion Rising, Manifa, Czarny Protest, Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet, czy w działaniach zapobiegające wypowiedzeniu przez polski rząd Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

W lutym również, w siedzibie spółdzielni socjalnej „Wola” odbyło się pierwsze spotkanie ws zawiązania koalicji antyprzemocowej skierowanej do mężczyzn i na nich się skupiającej. Finałem tego spotkania było nawiązanie w grudniu współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, na którym BRPO zapewniło o swoim wsparciu instytucjonalnym w budowaniu koalicji.

Czerwiec 2016 to przełomowy moment w historii Głosów Przeciw Przemocy. Przekształcamy się w stowarzyszenie zwykłe i otrzymujemy nr 6 w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Przed nami 2017 rok, pełen wyzwań i planów, który, mamy nadzieję, zakończymy z sukcesem, mimo trudnego czasu dla organizacji pozarządowych w polskiej rzeczywistości „dobrej zmiany”.

 

Dodaj komentarz