Wspólny projekt z Feminoteką

Z końcem lutego 2016 zakończyliśmy wspólny projekt z Fundacją Feminoteka i zespołem badawczym “Gender w podręcznikach”: “Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym”. Naszym zagranicznym partnerem było norweskie Crisescenter Oslo/Collective.

Projekt skupiał się wokół działań antydyskryminacyjnych. Poruszaliśmy się w trzech obszarach tematycznych:
1/ Informacji – o szkodliwości stereotypów płciowych
2/ Edukacji – o kenskwencjach stereotypów dot. płci
3/ Przeciwdziałania – warsztaty i zajęcia głównie z chłopakami oraz budowanie sieci mężczyzn-trenerów gotowych do pracy z chłopcami i młodymi mężczyznami.

W ramach projektu koordynowaliśmy powstawanie i rozwijanie Antyprzemocowej Sieci Mężczyzn (trenerów, edukatorów, psychoterapetów, kuratorów sądowych) oraz podręcznika dla osób uczących i animujących młodzież gimnazjalną i licealną, głównie chłopców.

Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

loga_grantodawcow