Cykl spotkań „Porozmawiajmy o męskości”

Głosy Przeciw Przemocy razem z fundacją Strefa WolnoSłowa zapraszają na cykl spotkań „Porozmawiajmy o męskości”. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w soboty o 15.00 w sali warsztatowej Stołu Powszechnego w Teatrze Powszechnym. Spotkanie otwierające odbyło się 25 lutego. Poniżej, wideo-zaproszenie na spotkanie inauguracyjne:

Porozmawiajmy o męskości – zaproszenie

Już w najbliższą sobotę 25 lutego o 15.00 w Stole Powszechnym w Warszawie inauguracyjne spotkanie cyklu rozmów pt. "Porozmawiajmy o męskości". Będziemy spotykać się co dwa tygodnie.Spotkanie otwierające będzie wokół męskiej przemocy, dlaczego przemoc kojarzona jest przede wszystkim z mężczyznami i co inni faceci mogą zrobić, żeby to zmienić.Zaprasza Łukasz Wójcicki:

Posted by Głosy Przeciw Przemocy on Donnerstag, 23. Februar 2017

Jako punkt wyjścia do naszych dyskusji posłużą różne teksty kultury, w których pojawia się męskość, maskulinizm, patriarchat czy społeczne role mężczyzny. Będziemy sięgać do przeróżnych tekstów: od biblijnych i konfucjańskich przez socjologiczne i akademickie do tekstów kapel punkowych i publicystyki.

Spróbujemy wspólnie się zastanowić nad dzisiejszym znaczeniem słowa „mężczyzna”, nad zjawiskiem tzw. „kryzysu męskości” i nad ostatnio coraz bardziej popularnym zwrotem: „nowy wzorzec męskości”. Porozmawiamy również o męskich przywilejach, o stereotypach i uprzedzeniach dotyczących płci.

Na każdym spotkaniu zaproponujemy Wam tekst lub kilka tekstów do przeczytania, które będą przyczynkiem do naszej rozmowy. Nie oznacza to jednak, że jeśli osoba nie przeczytała materiałów, to nie może przyjść. Nie, wszystkie osoby są mile widziane.

Zapraszamy mężczyzn, kobiety, osoby queer i osoby z doświadczeniem bycia mężczyzną, bez względu na wiek, sprawność, tożsamość, orientację czy pochodzenie.

Harmonogram spotkań:

25 luty

11 i 25 marca

8 i 22 kwietnia

Głosy przeciw przemocy. Poradnik – jak pracować z chłopcami i młodymi mężczyznami

Polecamy poradnik, który ukazał się w zeszłym roku nakładem Fundacji Feminoteka, jako efekt współpracy fundacji, zespołu badawczego “Gender w podręcznikach” i norweskiego Crisescenter Oslo/Collective z naszym stowarzyszeniem (wtedy jeszcze grupą nieformalną) przy okazji projektu:Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym”. Poradnik cały czas do pobrania w wersji papierowej w siedzibie fundacji przy ul. Mokotowskiej 29a lub w wersji elektronicznej (plik .pdf) ze strony Feminoteki lub klikając link znajdujący się na końcu tekstu.

Jeżeli jesteś osobą, która pracuje z młodzieżą gimnazjalną i licealną w szkole, w świetlicy, w domu kultury, w ośrodku wychowawczym, czy na ulicy, ta publikacja może dać świetne narzędzia edukacyjne do pracy wokół tematów przemocy, władzy, czy stereotypów płciowych. Zajęcia i warsztaty, jakie zamieszczamy w tej publikacji skierowane są głównie do chłopców i młodych mężczyzn, ale z równym powodzeniem mogą być stosowane w grupach żeńskich, crossgenderowych, czy mieszanych. Ćwiczenia zawarte w publikacji można traktować łącznie, jako całe bloki warsztatowe, lub oddzielnie, jako np. jedne zajęcia lekcyjne.

W książce znajdują się scenariusze zajęć z pomocnymi komentarzami i uwagami tak, aby zajęcia, które będą na ich podstawie prowadzone były maksymalnie efektywne i dawały satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Oprócz scenariuszy zajęć, niniejsza publikacja przyjdzie z pomocą w formułowaniu takich pojęć jak „przemoc wobec kobiet”, „płeć/gender”, „przywilej”, „reagowanie”, „stereotypy”, „przemoc”, „władza”. Zagadnienia te są ściśle związane ze scenariuszami zajęć i wyznaczają główne bloki tematyczne, wokół których skupiają się ćwiczenia w scenariuszach.

Naszym celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na stereotypy płciowe i ich związek z przywilejem i hierarchią. Pokazanie, że role płciowe są wymysłem kulturowym, który można, a nawet należy zmieniać ze względu na ich szkodliwe skutki zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet oraz dla wszystkich osób, które nie mieszczą się w binarnym podziale płci.

Ze Wstępu

SPIS TREŚCI

Wstęp – Łukasz Wójcicki

Teoretyczne wprowadzenie w główne problemy i tematy – dr Iwona Chmura-Rutkowska

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Autorzy/autorka: Maciej Duda. Anna Dzierzgowska, Eweryst Zaremba

Uwagi na temat metodyki prowadzenia zajęć

  • Hierarchia, władza, nierówność, przywilej
  • Stereotypy i uprzedzenia związane z płcią, dyskryminacja (seksizm)
  • Przemoc wobec kobiet

Załączniki do scenariuszy

Słowniczek pojęć

Bibliografia

Biogramy autorek i autorów

PUBLIKACJA DO POBRANIA (plik pdf)

Publikacja wydana dzięki projektowi „Kobiety i męzczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciwko stereotypom płciowym” realizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z funduszy EOG

Głosy Przeciw Przemocy: Podsumowanie 2016 roku

Od lewej: Władek, Rafał, Lukas, Grzesiek, Piotrek, Sergio, Krzyś i David

Minął luty, najwyższy czas na podsumowanie 2016 roku.  

W lutym odbyło się spotkanie otwarte Głosów Przeciw Przemocy, po którym nasze grono powiększyło się o trzech uczestników. Luty, to również miesiąc, w którym zakończyliśmy wspólny projekt z Fundacją Feminoteka i zespołem badawczym “Gender w podręcznikach”: “Kobiety i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta RAZEM przeciw stereotypom płciowym”. Naszym zagranicznym partnerem było norweskie Crisescenter Oslo/Collective. Finałem projektu jest m.in. publikacja: „Głosy Przeciw Przemocy – Poradnik, jak pracować z chłopcami i młodymi mężczyznami”.

Od tamtego czasu objęliśmy patronatami kilka wydarzeń, m.in.: benefit na Manifę w Nowej Jerozolimie, spotkanie o przemocy w sporcie w Eufemii, demonstrację „Za wolność waszą i naszą” Porozumienia 11 Listopada czy grudniowy festiwal feminizmów „FEM Fest III”.

Wydaliśmy krytyczne oświadczenie ws Roosha V i jego „legalizacji gwałtów” oraz podpisaliśmy się pod kilkoma ważnymi apelami i listami: apel do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań w sprawie ataków na organizacje pozarządowe, apel redakcji portalu Codziennik Feministyczny ws redakcji TVN, która winą za przemoc obarczała osoby jej doświadczające, list Otwartej Rzeczypospolitej ws dewastacji Pomnika Pamięci Zagłady Romów w Borzęcinie, trzy listy otwarte organizacji pozarządowych: jeden do posłanek i posłów na Sejm RP popierający działania Rzecznika Praw Obywatelskich, drugi list protestacyjny ws kampanii telewizji publicznej oczerniającej i deprecjonującej organizacje pozarządowe i osoby w nich działające i trzeci list otwarty do senatorów i senatorek RP ws zmiany prawa o zgromadzeniach.  W kwietniu dołączyliśmy do Porozumienia Odzyskać Wybór! – koalicji organizacji feministycznych i innych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób indywidualnych, walczącej o zabrane kobietom 23 lata temu prawo do aborcji.

Nasi członkowie prowadzili liczne warsztaty antyprzemocowe i antydyskryminacyjne dla chłopców i mężczyzn, ale i dla grup mieszanych płciowo. Brali udział w wielu spotkaniach, debatach i konferencjach, w których poruszane były kwestie przeciwdziałania męskiej przemocy, wizerunku mężczyzny w kulturze czy zagadnieniom przemocy (społecznej i instytucjonalnej) wobec płci społeczno-kulturowej i tożsamości genderowej (m.in. kwietniowa debata „Gender & Sexuality” w Europejskim Centrum Młodzieżowym przy Konsulacie Europejskim w Strasbourgu w ramach sesji roboczej „What’s next in advocacy and activism for human rights in the international voluntary service movement?”; udział w majowej Żywej Bibliotece w Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego nt. męskiego feminizmu; reprezentacja na 4. edycji największej światowej konferencji dotyczącej zdrowia, praw i rozwoju dziewcząt i kobiet Women Deliver 2016 w maju w Kopenhadze; udział w debacie pt. „Zmieniający się wizerunek mężczyzny w polskiej kulturze” w Collegium Civitas w maju w Warszawie; II Forum Różnorodności organizowane przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Fundację im. Stefana Batorego). Braliśmy czynny udział w wydarzeniach i akcjach feministycznych, m.in.: Nazywam Się Miliard – One Billion Rising, Manifa, Czarny Protest, Kampania 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet, czy w działaniach zapobiegające wypowiedzeniu przez polski rząd Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

W lutym również, w siedzibie spółdzielni socjalnej „Wola” odbyło się pierwsze spotkanie ws zawiązania koalicji antyprzemocowej skierowanej do mężczyzn i na nich się skupiającej. Finałem tego spotkania było nawiązanie w grudniu współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, na którym BRPO zapewniło o swoim wsparciu instytucjonalnym w budowaniu koalicji.

Czerwiec 2016 to przełomowy moment w historii Głosów Przeciw Przemocy. Przekształcamy się w stowarzyszenie zwykłe i otrzymujemy nr 6 w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Przed nami 2017 rok, pełen wyzwań i planów, który, mamy nadzieję, zakończymy z sukcesem, mimo trudnego czasu dla organizacji pozarządowych w polskiej rzeczywistości „dobrej zmiany”.