GPP podpsiuje list protestacyjny organizacji pozarządowych

Zachęcamy do podpisywania i udostępniania. W telewizji publicznej, która od czasu zmiany władzy jest tubą propagandową PiS-u, od niedawna trwa kampania oczerniająca i deprecjonująca organizacje pozarządowe i osoby w nich działające.

Jest to kolejny przykład systemowej przemocy państwa wymierzonej w organizacje pozarządowe i w ludzi ich tworzących. Tej nienawistnej kampanii stanowczo się sprzeciwiamy!

Cały list do przeczytania i podpisania:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2001353.html

GPP matronuje III edycji festiwalu feminizmów FEM Fest!

Jak co roku, będzie można zauczestniczyć w różnych wydarzeniach (około)feministycznych o charakterze politycznym, społecznym i kulturalnym. Będzie można zmierzyć się z feministyczną sztuką i polityką. Ta druga jest szczególnie ważna w tak istotnych dla Polski (Matki Pol[s]ki) dniach, kiedy to poraz kolejny panowie w garniakach i sutannach decydują o zdrowiu i losie kobiet. Nie wspominając o nierównościach ekonomicznych, politycznych i społecznych. O seksizmie i dyskryminacji kobiet i osób z doświadczeniem życia jako kobieta.

Fem Fest to nie tylko opór i bunt wobec patriarchatu, ale też festiwal radości, kobiecej siły, solidarności i jedności, które przejawiają się w akcjach i działaniach artystycznych. To sprzeciw wobec przemocy, mizoginii i uprzedzeń dyktowanych płcią, tożsamością seksualną, pochodzeniem czy wiekiem.