O nas

cropped-GPP_logo.jpgJesteśmy grupą mężczyzn* sprzeciwiających się przemocy wobec kobiet i mniejszości oraz stereotypom, przywilejom, hierarchii i władzy, które są przyczyną tej przemocy.

Przemoc wobec kobiet ma rozmiar światowej epidemii. Co trzecia kobieta na świecie doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej w ciągu swojego życia. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z mniejszościami, jak osoby LGBTAIQ+, niepełnosprawne, o pochodzeniu innym niż polskie czy innego wyznania.

Nie zgadzamy się na to, aby przemoc wobec kobiet i mniejszości była otoczona milczącym przyzwoleniem ze strony społeczeństwa i organów państwa. Dlatego jako organizacja chcemy zmienić te elementy kultury, które usprawiedliwiają męską przemoc oraz wzmacniają u mężczyzn przekonanie, że wolno im użyć siły by podporządkować sobie kobiety, dzieci, innych mężczyzn i słabszych w ogóle.

Aby przemoc wobec kobiet i mniejszości stała się zjawiskiem marginalnym i przestała być akceptowana, potrzebna jest zmiana myślenia o społecznych rolach kobiet i mężczyzn oraz innych osób niemieszczących się w binarnym podziale płci. Obecnie chłopcy i młodzi mężczyźni są uczeni postaw związanych z rolą prawdziwego macho, który musi posiadać władzę oraz traktować kobiety jak seksualne przedmioty a osoby słabsze jako mu podporządkowane. Kobiety zaś są uczone tego, by ustępować, być grzeczne, ciche oraz poświęcać się na rzecz związku lub rodziny. Z kolei osoby z grup mniejszościowych uczone są siedzieć cicho aby nie narazić się na upokorzenie czy przemoc fizyczną.

Te role społeczne oraz powszechne w naszej kulturze stereotypy dotyczące płci, tożsamości psychoseksualnej, pochodzenia czy sprawności, ale także przywileje i stosunki władzy są naszym zdaniem, główną przyczyną fizycznej, seksualnej oraz psychicznej przemocy mężczyzn wobec innych osób, w tym mężczyzn*, którzy nie realizują kulturowego wzorca „prawdziwego faceta”.

*osób identyfikujących się jako mężczyźni i/lub z doświadczeniem bycia mężczyzną

Kontakt: glosypp@gmail.com

feminists

Od lewej: Kuba, Lukas, Grzech, Krzyś, David i Sergio

Stowarzyszenie Głosy Przeciw Przemocy
REGON: 364775288; NIP: 113-291-29-74
nr konta: 83 2130 0004 2001 0752 2774 0001