Spotkanie u RPO: Zawiązanie Ogólnopolskiej Koalicji Antyprzemocowej

W środę 15 marca, z inicjatywy stowarzyszenia Głosy Przeciw Przemocy oraz przy wsparciu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej w Warszawie odbyło się spotkanie robocze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy i mowie nienawiści. W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące następujące organizacje i grupy:

EduKABE, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Feminoteka, Trans-Fuzja, Kampania Przeciw Homofobii, Stop Przemocy Wobec Migrantek, Amnesty International Polska, Mężczyźni Przeciw Przemocy, Victoria, Niebieska Linia, Pogotowie Niebieska Linia, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych.

Spotkanie inicjatywne Ogólnopolskiej Koalicji Antyprzemocowej w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Spotkanie miało na celu rozpoznanie potrzeby powołania Ogólnopolskiej Koalicji Antyprzemocowej, która skupiałaby się na problemie męskiej przemocy, prowadząc aktywne działania w zakresie jej zapobiegania i na rzecz zmiany postaw społecznych. Jak wynika ze statystyk policyjnych*, 95 procent sprawców przemocy to mężczyźni.


Pierwsza część spotkania poświęcona była nakreśleniu obszarów działalności RPO przez panią Rzeczniczkę Praw Obywatelskich Sylwię Spurek i panią Radczynię w Zespole ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami przy RPO Annę Mazurczak. Zostały przedstawione działania RPO w zakresie przeciwdziałania przemocy i zakres prawny, w ramach którego Rzecznik może przeprowadzać interwencje. Następnie, osoby reprezentujące organizacje i grupy przedstawiły skrótowo swoje obecne działania oraz stojące przed nimi problemy, w rozwiązanie których mógłby zaangażować się Rzecznik.

Druga część spotkania to otwarta dyskusja w gronie obecnych organizacji i grup nt. zasadności powołania Ogólnopolskiej Koalicji Antyprzemocowej, jej celów, finansowania i zakresu ewentualnego działania. Niemal jednogłośnie stwierdzono, że Koalicja skupiająca się na kwestii męskiej przemocy to potrzebna inicjatywa. Nie tylko jako zespół współorganizujący działania ukierunkowane na osoby stosujące przemoc, ale i jako sieć wzajemnego wsparcia instytucjonalnego pomiędzy organizacjami i grupami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy. Jest to szczególnie ważne w czasach postępującego braku zaufania ze strony rządu do podmiotów zajmujących się prawami kobiet i mniejszości, a co za tym idzie, uszczuplenia czy wręcz wstrzymania finansowania ze środków publicznych.  

Efektem środowego spotkania była decyzja o powołaniu wspomnianej Ogólnopolskiej Koalicji Antyprzemocowej i rozpoczęcie pierwszych kroków zmierzających do jej pełnego uaktywnienia. Kolejne spotkanie robocze zaplanowano na maj. Formuła Koalicji jest otwarta dla wszystkich organizacji, grup i kolektywów, które podzielają jej ideę przeciwdziałania męskiej przemocy, jaka legła u podstaw powołania Koalicji Antyprzemocowej.


*http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html

 

Dodaj komentarz